Akudama Drive ตอนที่ 1-12 END


ฤดูเข้าฉาย : Fall 2020

แนวของเรื่อง : Action / Sci-Fi

เรื่องย่อ :

          “ทุกคนคือคนร้าย” เมื่อนานมาแล้วได้เกิดสงครามระหว่างฝั่ง Kanto กับ Kansai และโลกถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ฝั่ง Kansai กลายเป็นเมืองขึ้นของ Kanto และมีการพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศ แต่ทว่าการเมืองและกฎหมายกลับอ่อนแอจนอาชญากรรมแพร่หลาย เหล่ากลุ่มอาชญากรจะถูกเรียกว่า “Akudama Drive”
FANSUB โดย : / Anime cartoon / Tamulate-FS
Akudama Drive