Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to ตอนที่ 1-12


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2022

แนวของเรื่อง : Adventure / Comedy / Fantasy

เรื่องย่อ :

          ทาจิบานะ ฮินาตะ พนักงานบริษัทชายวัย 32 ปี และ สึคาสะ จินงูจิ เพื่อนสนิทถูกเทพธิดาที่ปรากฎกายต่อหน้า ส่งไปโลกแฟนตาซี แต่ ฮินาตะ ถูกทำลายร่างเดิม แล้วต้องมาอยู่ในร่างสาวสวย แล้วต้องไปปราบจอมมารพร้อมเพื่อนสนิทด้วยพลังที่แข็งแกร่ง และเริ่มรู้สึกกับเพื่อนต่างไปจากเดิมในเวลาเดียวกัน
FANSUB โดย :
Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to

[ Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to ตอนที่ 1 | 30-01-2022 ]

[ Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to ตอนที่ 2 | 30-01-2022 ]

[ Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to ตอนที่ 3 | 30-01-2022 ]

[ Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to ตอนที่ 4 | 02-02-2022 ]

[ Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to ตอนที่ 5 | 09-02-2022 ]

[ Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to ตอนที่ 6 | 16-02-2022 ]

[ Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to ตอนที่ 7 | 23-02-2022 ]

[ Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to ตอนที่ 8 | 02-03-2022 ]

[ Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to ตอนที่ 9 | 03-03-2022 ]

[ Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to ตอนที่ 10 | 16-03-2022 ]

[ Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to ตอนที่ 11 | 23-03-2022 ]

[ Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to ตอนที่ 12 | 30-03-2022 ]