Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san ตอนที่ 1-12 END


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2022

แนวของเรื่อง : Comedy / Fantasy

เรื่องย่อ :

          คุโรอิซึ นักวิจัยมอนสเตอร์ขององค์กรเหล่าร้าย ซึ่งต้องมาหนักใจกับพรรคพวกที่มีความต้องการที่ชวนปวดหัวเสมอ
FANSUB โดย :
Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san

[ Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san ตอนที่ 1 | 08-03-2022 ]

[ Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san ตอนที่ 2 | 08-03-2022 ]

[ Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san ตอนที่ 3 | 08-03-2022 ]

[ Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san ตอนที่ 4 | 08-03-2022 ]

[ Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san ตอนที่ 5 | 08-03-2022 ]

[ Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san ตอนที่ 6 | 08-03-2022 ]

[ Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san ตอนที่ 7 | 08-03-2022 ]

[ Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san ตอนที่ 8 | 08-03-2022 ]

[ Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san ตอนที่ 9 | 13-03-2022 ]

[ Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san ตอนที่ 10 | 20-03-2022 ]

[ Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san ตอนที่ 11 | 27-03-2022 ]

[ Kaijin Kaihatsu-bu no Kuroitsu-san ตอนที่ 12 | 04-04-2022 ]