Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou Season 2 ผ่าเหวนรก ภาค 2 ตอนที่ 1-12 END


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2022

แนวของเรื่อง : Adventure / Drama / Fantasy / Mystery / Sci-Fi

เรื่องย่อ :

          ภาค 2 ของ ผ่าเหวนรก เนื้อหาต่อเล่ม 6 ชื่อภาคตามเหตุการณ์ช่วงมังงะเล่ม 8
FANSUB โดย :
Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou Season 2 ผ่าเหวนรก ภาค 2

[ Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou Season 2 ผ่าเหวนรก ภาค 2 ตอนที่ 1 | 13-07-2022 ]

[ Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou Season 2 ผ่าเหวนรก ภาค 2 ตอนที่ 2 | 14-07-2022 ]

[ Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou Season 2 ผ่าเหวนรก ภาค 2 ตอนที่ 3 | 21-07-2022 ]

[ Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou Season 2 ผ่าเหวนรก ภาค 2 ตอนที่ 4 | 28-07-2022 ]

[ Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou Season 2 ผ่าเหวนรก ภาค 2 ตอนที่ 5 | 04-08-2022 ]

[ Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou Season 2 ผ่าเหวนรก ภาค 2 ตอนที่ 6 | 11-08-2022 ]

[ Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou Season 2 ผ่าเหวนรก ภาค 2 ตอนที่ 7 | 18-08-2022 ]

[ Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou Season 2 ผ่าเหวนรก ภาค 2 ตอนที่ 8 | 24-08-2022 ]

[ Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou Season 2 ผ่าเหวนรก ภาค 2 ตอนที่ 9 | 31-08-2022 ]

[ Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou Season 2 ผ่าเหวนรก ภาค 2 ตอนที่ 10 | 07-09-2022 ]

[ Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou Season 2 ผ่าเหวนรก ภาค 2 ตอนที่ 11 | 14-09-2022 ]

[ Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou Season 2 ผ่าเหวนรก ภาค 2 ตอนที่ 12 | 28-09-2022 ]