Lycoris Recoilclose Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์ ตอนที่ 1-6


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2022

แนวของเรื่อง :

เรื่องย่อ :

          กลุ่มปกป้องอาชญากรรมที่ถูกเรียกว่า DA (Direct Attack) กลุ่มเหล่าเจ้าหน้าที่สาว ไลโคริส คอยปกป้องประชาชน ที่ร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นและรับงานช่วยชาวเมืองที่เดือดร้อน
FANSUB โดย :
Lycoris Recoilclose Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์