Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Sakubou ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี (ภาค4) ตอนที่ 1-12


ฤดูเข้าฉาย : Fall 2022

แนวของเรื่อง : Drama / Sci-Fi

เรื่องย่อ :

          ปีอวกาศที่ 797 (ปีจักวรรดิที่ 488) สงครามกลางเมืองปะทุขึ้นในสองประเทศ จักรวรรดิกาแล็กซีและเสรีพันธมิตรดาวเคราะห์ ไรน์ฮาร์ดกำจัดขุนนางใหญ่ที่เป็นปรปักษ์ชิงอำนาจปกครองประเทศ แต่ขณะเดียวก็สูญเสียเพื่อนที่ไม่อาจหาใครมาแทนได้ อีกด้านหยางปราบปรามการรัฐประหารสำเร็จ แต่ผลลัพธ์กลับเป็นการเพิ่มอันตรายที่ซ่อนเร้น ปีถัดมาจักรวรรดิและพันธมิตรก็ก่อไฟสงครามอีกครั้ง สองอัจฉริยะจึงต้องห้ำหั่นในสมรภูมิ
FANSUB โดย :
Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Sakubou ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี (ภาค4)

[ Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Sakubou ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี (ภาค4) ตอนที่ 1 | 13-10-2022 ]

[ Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Sakubou ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี (ภาค4) ตอนที่ 2 | 13-10-2022 ]

[ Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Sakubou ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี (ภาค4) ตอนที่ 3 | 14-10-2022 ]

[ Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Sakubou ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี (ภาค4) ตอนที่ 4 | 21-10-2022 ]

[ Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Sakubou ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี (ภาค4) ตอนที่ 5 | 28-10-2022 ]

[ Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Sakubou ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี (ภาค4) ตอนที่ 6 | 04-11-2022 ]

[ Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Sakubou ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี (ภาค4) ตอนที่ 7 | 11-11-2022 ]

[ Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Sakubou ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี (ภาค4) ตอนที่ 8 | 18-11-2022 ]

[ Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Sakubou ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี (ภาค4) ตอนที่ 9 | 25-11-2022 ]

[ Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Sakubou ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี (ภาค4) ตอนที่ 10 | 08-12-2022 ]

[ Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Sakubou ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี (ภาค4) ตอนที่ 11 | 09-12-2022 ]

[ Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Sakubou ตำนานวีรบุรุษกาแล็กซี (ภาค4) ตอนที่ 12 | 16-12-2022 ]