Bokutachi no Remake ย้อนเวลา รีเมคชีวิต ตอนที่ 8


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2021

แนวของเรื่อง : Comedy

เรื่องย่อ :

          เคียวยะ หนุ่มนักพัฒนาเกมวัย 28 ปี ที่ต้องมาตกงาน คิดว่าตนเลือกทางผิด เขาได้ตื่นขึ้นมาในโลก 10 ปีก่อนเพื่อแก้ข้อผิดพลาด
FANSUB โดย :
Bokutachi no Remake ย้อนเวลา รีเมคชีวิต

[ Bokutachi no Remake ย้อนเวลา รีเมคชีวิต ตอนที่ 1 | 04-07-2021 ]

[ Bokutachi no Remake ย้อนเวลา รีเมคชีวิต ตอนที่ 2 | 11-07-2021 ]

[ Bokutachi no Remake ย้อนเวลา รีเมคชีวิต ตอนที่ 3 | 17-07-2021 ]

[ Bokutachi no Remake ย้อนเวลา รีเมคชีวิต ตอนที่ 4 | 27-07-2021 ]

[ Bokutachi no Remake ย้อนเวลา รีเมคชีวิต ตอนที่ 5 | 01-08-2021 ]

[ Bokutachi no Remake ย้อนเวลา รีเมคชีวิต ตอนที่ 6 | 08-08-2021 ]

[ Bokutachi no Remake ย้อนเวลา รีเมคชีวิต ตอนที่ 7 | 22-08-2021 ]

[ Bokutachi no Remake ย้อนเวลา รีเมคชีวิต ตอนที่ 8 | 30-08-2021 ]

[ Bokutachi no Remake ย้อนเวลา รีเมคชีวิต ตอนที่ 9 | 05-09-2021 ]

[ Bokutachi no Remake ย้อนเวลา รีเมคชีวิต ตอนที่ 10 | 12-09-2021 ]

[ Bokutachi no Remake ย้อนเวลา รีเมคชีวิต ตอนที่ 11 | 19-09-2021 ]

[ Bokutachi no Remake ย้อนเวลา รีเมคชีวิต ตอนที่ 12 | 26-09-2021 ]