Kanojo mo Kanojo จะคนไหนก็แฟนสาว ตอนที่ 10


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2021

แนวของเรื่อง : Slice of Life / Comedy / Romance / School / Shounen

เรื่องย่อ :

          นาโอยะ หนุ่มที่เพิ่งสารภาพรักกับ ซากิ สาวที่ชอบ แล้วมาถูกสารภาพรักจากรุ่นน้องสาวที่ไม่รู้จัก นางิสะ เขาจึงเลือกคบทั้งคู่พร้อมกัน และพวกเธอก็ไม่คัดค้าน
FANSUB โดย :
Kanojo mo Kanojo จะคนไหนก็แฟนสาว

[ Kanojo mo Kanojo จะคนไหนก็แฟนสาว ตอนที่ 1 | 04-07-2021 ]

[ Kanojo mo Kanojo จะคนไหนก็แฟนสาว ตอนที่ 2 | 10-07-2021 ]

[ Kanojo mo Kanojo จะคนไหนก็แฟนสาว ตอนที่ 3 | 17-07-2021 ]

[ Kanojo mo Kanojo จะคนไหนก็แฟนสาว ตอนที่ 4 | 24-07-2021 ]

[ Kanojo mo Kanojo จะคนไหนก็แฟนสาว ตอนที่ 5 | 31-07-2021 ]

[ Kanojo mo Kanojo จะคนไหนก็แฟนสาว ตอนที่ 6 | 07-08-2021 ]

[ Kanojo mo Kanojo จะคนไหนก็แฟนสาว ตอนที่ 7 | 14-08-2021 ]

[ Kanojo mo Kanojo จะคนไหนก็แฟนสาว ตอนที่ 8 | 21-08-2021 ]

[ Kanojo mo Kanojo จะคนไหนก็แฟนสาว ตอนที่ 9 | 30-08-2021 ]

[ Kanojo mo Kanojo จะคนไหนก็แฟนสาว ตอนที่ 10 | 04-09-2021 ]

[ Kanojo mo Kanojo จะคนไหนก็แฟนสาว ตอนที่ 11 | 11-09-2021 ]

[ Kanojo mo Kanojo จะคนไหนก็แฟนสาว ตอนที่ 12 | 18-09-2021 ]