Spy x Family ตอนที่ 2


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2022

แนวของเรื่อง : Action / Comedy

เรื่องย่อ :

          สายลับ นักฆ่า และผู้มีโทรจิตเสแสร้งใ้ช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยต่างมีแรงจูงใจซุกซ่อน พร้อมทั้งปิดบังตัวตนที่แท้จริงไม่ให้อีกฝ่ายรู้
FANSUB โดย :
Spy x Family