Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 5


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2022

แนวของเรื่อง : Sports

เรื่องย่อ :

          เท่าที่สังเกต คือ มีอนิเมะหลายเรื่องที่มีภาค 2 – ภาค 3 รวมถึงอนิเมะใหม่บางเรื่อง แต่กว่าจะเริ่มฉายก็เป็นปี บางคนก็ลืมไปแล้วว่าเคยประกาศ เลยกลับมาทำหน้าข่าวประกาศอนิเมะ แต่จะคัดมาเฉพาะข่าวที่น่าสนใจเท่านั้น หลักๆ จะเป็นภาคต่อ หรือ อนิเมะทีหลายคนรอคอย รวมถึงอาจเป็นข่าวกำหนดวันฉาย (Release Date) ที่อัพเดตเป็นระยะ ข้อมูลค่อนข้างแน่นอน ไม่เฟคข้อมูล
FANSUB โดย :
Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP