Orient: Awajishima Gekitou-hen 2 (Orient Part 2) ตอนที่ 6


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2022

แนวของเรื่อง : Action / Fantasy

เรื่องย่อ :

          เรื่องย่อณ ยุคสงครามกลางเมือง ในยุคที่ "อสูร" ครองอำนาจผู้คนเทิดทูนบูชา "อสูร" สิ่งมีชีวิตปริศนา ที่ร่อนลงมายังแดนอาทิตย์อุทัยดุจดังเทพเจ้ารังเกียจ "ซามูไร" ผู้ต่อต้านการปกครองของอสูรดุจภูตผีปีศาจ ทว่า สองเด็กหนุ่ม ผู้หลงใหล ในวิถีของซามูไร มุซาซิผู้กัดฟัน ต่อสู้กับโลกอันหลอกลวงเรื่อยมา และโคจิโร่ผู้สืบทอดสายเลือดตระกูล ซามูไรมุ่งสู่ "กองซามูไรที่แข็งแกร่งที่สุด"! ทวงคืนโลกด้วยปณิธานของทั้งคู่!
FANSUB โดย :
Orient: Awajishima Gekitou-hen 2 (Orient Part 2)

[ Orient: Awajishima Gekitou-hen 2 (Orient Part 2) ตอนที่ 1 | 01-09-2022 ]

[ Orient: Awajishima Gekitou-hen 2 (Orient Part 2) ตอนที่ 2 | 01-09-2022 ]

[ Orient: Awajishima Gekitou-hen 2 (Orient Part 2) ตอนที่ 3 | 01-09-2022 ]

[ Orient: Awajishima Gekitou-hen 2 (Orient Part 2) ตอนที่ 4 | 01-09-2022 ]

[ Orient: Awajishima Gekitou-hen 2 (Orient Part 2) ตอนที่ 5 | 01-09-2022 ]

[ Orient: Awajishima Gekitou-hen 2 (Orient Part 2) ตอนที่ 6 | 01-09-2022 ]

[ Orient: Awajishima Gekitou-hen 2 (Orient Part 2) ตอนที่ 7 | 01-09-2022 ]

[ Orient: Awajishima Gekitou-hen 2 (Orient Part 2) ตอนที่ 8 | 01-09-2022 ]

[ Orient: Awajishima Gekitou-hen 2 (Orient Part 2) ตอนที่ 9 | 06-09-2022 ]

[ Orient: Awajishima Gekitou-hen 2 (Orient Part 2) ตอนที่ 10 | 13-09-2022 ]

[ Orient: Awajishima Gekitou-hen 2 (Orient Part 2) ตอนที่ 11 | 20-09-2022 ]

[ Orient: Awajishima Gekitou-hen 2 (Orient Part 2) ตอนที่ 12 | 27-09-2022 ]