Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru ตอนที่ 2


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2024

แนวของเรื่อง : Fantasy / Romance

เรื่องย่อ :

          ริเช่ บุตรสาวดยุค หลังเธอได้ถูกถอนหมั้นหมายกับเจ้าชายรัชทายาทประเทศตน เธอจะได้ออกไปเรียนรู้ความสามารถอีก 5 ปี แล้วก็เธอตายเมื่ออายุ 20 ปีด้วยลูกหลงจากภัยสงคราม แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ เธอจะเรียนรู้ความสามารถใหม่เสมอในแต่ละลูป จนถึงลูปครั้งที่ 7 เธอตั้งใจปล่อยตัวตามสบายในลูปนี้โดยไม่สนอะไรอีกแล้ว แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา กลับทำให้ อาร์โน ไฮน์ เจ้าชายผู้เย็นชาที่เคยฆ่าเธอในลูปที่หก ได้แสดงความต้องการแต่งงานกับเธอในลูปที่ 7 ทำให้เธอได้ไปเริ่มชีวิตใหม่ในประเทศของเขา พร้อมประสบการณ์ที่ติดตัวมาจากลูปก่อน
FANSUB โดย :
Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru

[ Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru ตอนที่ 1 | 10-01-2024 ]

[ Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru ตอนที่ 2 | 15-01-2024 ]

[ Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru ตอนที่ 3 | 22-01-2024 ]

[ Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru ตอนที่ 4 | 29-01-2024 ]

[ Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru ตอนที่ 5 | 05-02-2024 ]

[ Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru ตอนที่ 6 | 12-02-2024 ]

[ Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru ตอนที่ 7 | 19-02-2024 ]

[ Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru ตอนที่ 8 | 26-02-2024 ]

[ Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru ตอนที่ 9 | 04-03-2024 ]

[ Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru ตอนที่ 10 | 11-03-2024 ]

[ Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru ตอนที่ 11 | 19-03-2024 ]

[ Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuu Kimama na Hanayome Seikatsu wo Mankitsu suru ตอนที่ 12 | 25-03-2024 ]