Shuumatsu Train Doko e Iku? ตอนที่ 3


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2024

แนวของเรื่อง :

เรื่องย่อ :

          ในเมืองชนบทที่เกิดเรื่องผิดปกติในพื้นที่ต่อผู้คน จิคุระ ชิซุรุ ต้องการออกตามหาเพื่อนที่หายไป จึงออกเดินทางพร้อมเด็กสาวคนอื่นด้วยรถไฟที่ถูกทิ้งร้าง ออกเดินทางไปสู่โลกภายนอกโดยไม่รู้ถึงจุดหมายปลายทาง
FANSUB โดย :
Shuumatsu Train Doko e Iku?